otkrivenja

04.03.19.

Uloga Elen Vajt u doktrinama adventista sedmog dana

Istorijski je očigledno da spisi Elen Vajt nisu bili izvor bilo koje doktrine adventista sedmoga dana. Njeni saveti su obogaćivali proučavanja adventističke doktrine i pružali korektivni […]
04.03.19.

Spisi Elen Vajt i biblijski kanon

Iako adventisti sedmoga dana ne sagledavaju razliku prirode ili karaktera nadahnuća Elen Vajt kad stoje upoređeni sa onima kod pisaca Biblije, veoma su jasni što se […]