vizije

04.03.19.

Spisi Elen Vajt i biblijski kanon

Iako adventisti sedmoga dana ne sagledavaju razliku prirode ili karaktera nadahnuća Elen Vajt kad stoje upoređeni sa onima kod pisaca Biblije, veoma su jasni što se […]