sin Božiji

04.03.19.

Elen Vajt o Hristovoj prirodi

Tokom 1860-ih i početkom 1870-ih godina naročitu pažnju je posvećivala vezi između Hristove božanske i ljudske prirode. Tokom tih godina davala je širok uvid u Hristovu […]