Elen Vajt je razumela biblijsku sliku neodvojivog jedinstva tela, uma i duha. Ona je jasno videla da međusobno dejstvo i povezanost ove tri komponente zahtevaju da svaka od njih bude zdrava da bi sve one mogle efikasno da funkcionišu. Drugim rečima, sve ono što je uticalo na telo takođe je uticalo i na um i duh. Ako um nije bio adekvatno ispunjen adekvatnom hranom i odmorom, kao i pozitivnim, racionalnim mislima, onda su i telo i duh imali smanjenu efikasnost.

Glavna briga Elen Vajt bila je uticaj bilo uma ili tela u lošem zdravstvenom stanju na duhovni život. Ona je insistirala: “Sve što umanjuje naše zdravlje telesne snage oslabljuje i um i doprinosi da on postaje manje sposoban da uoči razliku između dobra i zla. Mi tako postajemo sve nesposobniji da izaberemo dobro i imamo sve manje snage da činimo ono što i sami smatramo dobrim.” (Pouke velikog Učitelja, str. 346).

Elen je korak po korak sledila put razvoja njenih zdravstvenih principa. Već je rano, uprkos medicinskom svetu tog vremena, vodila u naglašavanju opasnosti duvana, jakih čajeva i kafe. Ovo je vodilo do principa zasnovanim na vizijama koji su naglašavali vegetarijansku ishranu, samokontrolu u konzumiranju hrane, kao i opasnosti skupih kolača, pita, pudinga (sa visokim holesterolom).

Ona je takođe naglasila da treba piti dosta čiste vode, raditi vežbe, izbegavati otrovne lekove (koji su u 19. veku bili izuzetno toksični), pa čak je i, uprkos uobičajenoj mudrosti tog vremena, isticala da roditelji svoje slabosti prenose svojoj deci. Ona je verovala i da rad rukama poboljšava raspoloženje ali da preterani radi – čak i u dobre svrhe – osim fizičkog narušava i mentalno zdravlje.

Ipak, najveći javni uticaj na njene zdravstvene poruke bio je usmeren na njena tri osnovna principa i kako ih crkva primenjuje u svojoj praksi:

1) Rad za one koji pate i koji su potlačeni bilo gde u svetu. Adventisti sedmoga dana su širom sveta poznati po svojim organizacijama kojima služe društvu za vreme prirodnih katastrofa i opasnosti, kao i po prikupljanju hrane i odeće za ugrožene.

2) Evanđeoski principi po kojima evanđelisti i medicinsko osoblje rade zajedno na javnim evanđeoskim okupljanjima, pokazujući važnost udruživanja zdravlja i duhovnosti. Bliskim odnosom, kao ruka i rukavica, ovaj princip je koristan i produktivan na svim kontinentima, među svim ljudima.

3) Princip spasenja naglašava blisu povezanost između zdravlja i uma, tela i duha. Elen nije oklevala da ukaže na direktnu vezu između svakodnevnih navika i razvoja karaktera. Ona je povezala dobro zdravlje sa moralnim prosuđivanjem, što je princip koji je pomogao mnogim hiljadama zahvalnih čitalaca.

Elen i njen muž Džejms bili su i aktivni promoteri prvih zdravstvenih institucija njihove denominacije. Svetski poznat Betl Krik Sanatorijum bio je prvi od mnogih, od Masačusetska do Kalifornije, i konačno, u mnogim zemljama širom sveta.

Danas postoje adventistički zdravstveni sistemi bolnica i klinika širom sveta, uključujući i prestižnu Loma Linda medicinsku školu u Kaliforniji. A sve je to nastalo zbog toga što je Elen Vajt zdravorazumski promovisala principe dobrog zdravlja.