Bog je radio kroz Elen Vajt i nije želeo da to prođe nezapaženo. Zato je on ispoljio svoju božansku silu na zanimljive i stvarne načine – posebno na početku njene službe, pre nego što je bilo dovoljno dugoročnih dokaza njene punovažnosti. Razmotrite, na primer, njeno fizičko stanje tokom vizija, u poređenju sa stanjem biblijskog proroka Danila, kao što je napisano u Danilu 10.

Danila je kroz njegovu viziju vodio “jedan čovek obučen u platno” (stihovi 5,6). Elen je govorila o svom “vodiču” i “anđelu” ili “anđelu vesniku” ili “mladiću” koji ju je vodio kroz njene vizije.

Danilo je “ostao sam” (stih 8), nesvestan svog okruženja, u stanju nalik transu. Elen je bila “potpuno nesvesna svega što se dešava u njenoj blizini”.

Danilo je najpre onemoćao, a onda mu je data snaga da stoji (stihovi 8, 11, 18). Elen bi često privremeno izgubila svoju snagu i sela, a onda bi kasnije stajala.

Danilo je rekao: “u meni nesta snage” (stih 17). Elen nije disala dok je imala vizije, što je trajalo i do tri sata!

Često tokom javnog dobijanja vizija, svako ko je to hteo mogao je da je pregleda. Dr. Dramond, lokalni lekar koji je jednom izjavio da su njene vizije proizvod mesmerizma, odmah je iskoristio prvu priliku da je prouči dok ima viziju. Nakon detaljnog ispitivanja, prebledeo je i izjavio: “Ona ne diše”. Skeptici su joj zatvorili i nos i usta, pa čak su držali i ogledalo ispred njenih usta dok je imala viziju. Obe tehnike su dokazale da ona jednostavno nije disala tokom vizija, pa čak ni dok je govorila.

Drugom prilikom, lekar dr. Braun tvrdio je da su njene vizije proizvod spiritizma i da on može da upravlja njima. Kad se takva prilika ukazala, dr. Braun je pregledao Elen Vajt, ali pre kraja tog pregleda, on je prebledeo i počeo da se trese. „Ona ne diše“, naježio se, probijajući se do vrata.

Ljudi koji su stajali na vratima rekli su: „Hajde, uradite ono što ste rekli da ćete uraditi i prekinite joj viziju“. Ali doktor je, očigledno prestrašen, zgrabio kvaku na vratima. „Šta se dešava, doktore?“ bili su uporni ljudi na vratima. „Samo Bog zna“, odgovorio je.

Ali, koliko god dramatična bila ova priča, ona nije ni prići drami samih vizija. Usmerimo sada našu pažnju na neke od njenih izuzetnih vizija.

Vizije koje menjaju život

Začudo, u jednoj viziji, Eleni su bili otkriveni događaji u vezi Građanskog rata koji je predstojao. U vreme ove vizije, puškaranje u Fort Sumteru, koje je obeležilo početak rata, bilo je još tri meseca u budućnosti. Nakon ove vizije, Elen je svečano pogledala po sobi i izjavila: „U ovoj kući ima onih koji će izgubiti sinove u ratu“. Ovo je bila posebno značajna činjenica usred preovlađujućeg osećanje i na severu i jugu da je malo verovatno da dođe do rata, a i ako dođe, on će biti kratak i biće samo malo gubitaka. Njena detaljna predviđanja bila su začuđujuće tačna.

U vizijama su često bile otkrivane neke izuzetno lične informacije. Dok je bila u Osvegu, Njujork, 1850. godine, porodica Vajt je vodila evanđeoski sastanak. Blagajnik te oblasti, kao i propovednik-laik, javno je ponizio Džejmsa Vajta. Mladi par koji je prisustvovao njegovim sastancima otišao je do Elene tražeći razjašnjenje. U viziji, Elen je videla da će zabrinuti čovek koji je postavio pitanje za mesec dana znati šta da veruje. Za mesec dana je otkriveno da je taj čovek ukrao 1.000 $ iz blagajne a njegov ugled je bio uništen. Mladi par se tada učlanio u crkvu i tu su i ostali do kraja života.

U drugom slučaju, ranih 1870-ih, Džejms i Elen su prisustvovali sastanku pod šatorima u Viskonsinu. Nakon kasnog dolaska, Džejms je seo dok se Elen uputila pravo napred i stala za govornicu sa koje je propovedao jedan čovek. Pokazujući prstom na njega, ona je rekla da je čula njegov glas u viziji. Nastavila je: „Brate, znam jednu ženu u Pensilvaniji koja ima dvoje male dece. Ta žena te zove mužem a ta deca ocem i oni te svuda traže i nikako da te nađu. Oni ne znaju gde si. A upravo ovde postoji još jedna žena sa šestoro dece koja joj se drže za suknju i ona te zove mužem a ona ocem. Brate, ti nemaš šta da tražiš za tom propovedaonicom!“ Čovek je brzo potražio izlaz iz šatora i nestao. Njegov brat je ostao na sastanku i potvrdio istinitost Eleninih reči.

Iako nijedan od ovih znaka i čuda ne potvrđuje apsolutno da je Elen posedovala dar proroštva, oni svakako privlače pažnju na njenu službu na takav način da zahtevaju dublje istraživanje. Na primer, danas mi pomoću nauke možemo da vidimo dugoročnu punovažnost njenog dara. Iznova i iznova njeni saveti po pitanju zdravlja, duhovnosti, dešavanja u svetu i mnoštva drugih stvari pokazali su se istinitim.

Pogledajmo neke od njenih saveta po pitanju zdravlja koji su se dokazali kao potpuno značajni i dosta ispred njenog vremena.