04.03.19.

Adventističko razumevanje Elen G. Vajt

Kao odgovor na zahtev, izjavu o vezi spisa Elen Vajt i Biblije pripremio je odbor Generalne konferencije, sastavljen za datu priliku.
04.03.19.

Otkrivenje – nadahnuće: Osnove Božje komunikacije sa nama (1. deo)

»Bog koji je nekada mnogo puta i različitim načinom govorio očevima preko proroka, govori i nama u posledak dana ovih preko Sina« (Jev. 1,1-2). Ova dobro […]
04.03.19.

Otkrivenje – nadahnuće: Osnove Božje komunikacije sa nama (2. deo)

Doživljaj nadahnuća u otkrivenju kod Elen Vajt Sad kad smo ustanovili vertikalne i horizontalne aspekte Božje metode saopštavanja Njegove volje ljudskim bićima, i zaključili da ne […]
04.03.19.

Nadahnuće i književno pozajmljivanje

Mnogi hrišćani koji se drže verbalno-potpunog modela ili modela nadahnuća diktata veruju da je proročki metod (natprirodni snovi i vizije) bio jedino sredstvo Božje komunikacije u […]
04.03.19.

Odbrana Urije Smita proročke službe Elen Vajt

Proročka služba Elen G. Vajt bila je pod intenzivnim udarom kasnih 1860-ih godina. Godine 1868. Urija Smit (1832-1903), dugogodišnji urednik Pregleda i glasnika i crkveni apologeta, […]
04.03.19.

Džon Nevins Endrus o vizijama Elen Vajt

Džon Nevins Endrus (1829-1883), prvi adventistički misionar van Amerike i poštovani biblijski naučnik, napisao je značajan članak, »Naša upotreba vizija sestre Vajt« u Pregledu i glasniku, […]
04.03.19.

Učenja Elen Vajt o odnosu njenih spisa i Biblije

Značajno je uočiti da istraživanje korišćenja reči Biblija, Pismo i Reč Božja od strane Elen Vajt izlistava više od trinaest hiljada linkova na cd-u Obimno istraživačko […]
04.03.19.

Dva autoriteta

Da li adventisti sedmoga dana krše princip reformacije sola scriptura imajući dva autoriteta – Bibliju i spise Elen Vajt? Klevetnici nadahnuća Elen Vajt tvrde da, iako […]
04.03.19.

Mesto Elen Vajt u šemi religioznog autoriteta

Razumevanje mesta koje Elen Vajt ima u šemi religioznog autoriteta30 razjasniće ograničenja njenog proročkog opsega i funkcije. Evanđeoski teo­log Bernard Ram dao je korisnu diskusiju o […]