04.03.19.

2. Mojsijeva 25:9,40: „Minijaturni model“ Nebeske svetinje

Proveo sam skoro dve godine svog života pišući doktorsku disertaciju na temu tipologije. Kao središnji deo tokom istraživanja imao sam zadatak da pregledam različite hebrejske i […]
04.03.19.

Isaija 14 i Jezekilj 28: Sotonin pad i pojava zla u svemiru

Kao student i ambiciozni teolog pisao sam svoj prvi teološki naučni rad. Odlomci koje sam izabrao da razmatram bili su iz Isaije 14 i Jezekilja 28 […]
04.03.19.

Pitanje ispravnosti

Elen Vajt je takođe potvrdila stav poštovalaca subote o odnosu između Biblije i njenog proročkog dara kad je napisala 1851. godine: „Preporučujem ti, dragi čitaoče, Božju […]
04.03.19.

Džozef Bejts – osvedočenje

… Možda je najpoznatiji primer Džozef Bejts, jedan od osnivača pokreta. Bejts je komentarisao svoje iskustvo sa Elen Vaj: „Prošlo je oko dve godine od kad […]
04.03.19.

Džejms Vajt – Biblija i duhovni darovi

Godine 1851. Džejms Vajt je objavio prvi obiman članak koji opravdava verovanje poštovalaca subote u dar proroštva. Iako na osnovu već utvrđenih argumenata, glavni element članka […]
04.03.19.

„Rodno pitanje“ i duhovni darovi

Još jedan problem sa kojim su adventisti poštovaoci subote morali da se pozabave bio je prigovor „roda“ kod davanja dara Elen Vajt. Ovaj argument nije izgledao […]
04.03.19.

Temeljna orijentacija proročke službe Elen Vajt

Iako je Elen Vajt preminula pre 100 godina, milioni su i dalje blagosloveni njenim spisima i ta dela nastavljaju da se prevode na mnoge nove jezike. […]
04.03.19.

Elen Vajt o Hristovoj prirodi

Tokom 1860-ih i početkom 1870-ih godina naročitu pažnju je posvećivala vezi između Hristove božanske i ljudske prirode. Tokom tih godina davala je širok uvid u Hristovu […]
04.03.19.

Pismo Elizabeti (blizankinji EGV)

Jedno od svojih najdirljivijih i duhovno najzanimljivijih pisama Elen Vajt je napisala Elizabeti (Elizabeth), svojoj sestri bliznakinji, 1891. godine, iste godine tokom koje joj je sestra […]