Temeljna orijentacija proročke službe Elen Vajt

Elen Vajt o Hristovoj prirodi
04.03.19.
„Rodno pitanje“ i duhovni darovi
04.03.19.

Temeljna orijentacija proročke službe Elen Vajt

Iako je Elen Vajt preminula pre 100 godina, milioni su i dalje blagosloveni njenim spisima i ta dela nastavljaju da se prevode na mnoge nove jezike. Ljudi i dalje bolje upoznaju Isusa i više čitaju Bibliju nakon čitanja njenih spisa. Zašto je to tako? Zato što su spisi i služba Elen Vajt bili i još uvek su usredsređeni na dovođenje ljudi Isusu i Bibliji. Od vitalnog je značaja da adventisti sedmoga dana, kao i svi drugi koji su zainteresovani za Elen Vajt, usmere svoje razumevanje njenog života i njenih spisa u tom pravcu.

Od svoje 17. godine sve do kraja života, preko 70 godina kasnije (1844-1915), dobijala je ono što su ona i mnogi drugi smatrali natprirodnim proročkim osnaženjima i vizijama. To je potpomagalo i ohrabrivalo ljude u njihovom hodu sa Isusom; obezbedilo sliku Božjeg karaktera i svemirskog sukoba između dobra i zla; i pružilo vođstvo tokom osnivanja Crkve adventista sedmog dana. Postoji mnogo načina za ocenjivanje Elen Vajt i njene proročke službe. Svrha ovog članka je da se utvrdi da su za Elen Vajt postojala dva temeljna hermeneutička načela na koja su se oslanjali njeno celokupno hrišćansko iskustvo i njena proročka služba. To je bila njena vatrena odanost prema Isusu i Božjoj ljubavi i njeno razumevanje odnosa njenih spisa prema Bibliji. Pravilno razumevanje i odgovarajući naglasak na ta dva osnovna aspekta spisa i službe Elen Vajt su od suštinske važnosti za njihovo ispravno razumevanje. Svako drugo načelo interpretacije povezuje se sa njima i bez njih nije moguć e pravilno shvatiti njenu službu i spise.

Adventisti sedmoga dana smatraju da su spisi Elen Vajt manifestacija Duha proroštva. Tom stavu su ponekad upućivani izazovi, ali je on u suštini ispravan ako se pravilno shvati kao delovanje Svetog Duha i ne bude isključivo ograničen na službu ili spise Elen Vajt. Otkrivenje 19:10 opisuje proročki dar ili „Duh proroštva“ kao „svedočanstvo Isusovo“. Postoji nešto veoma duboko u rečima „svedočanstvo Isusovo“.1 Ceo proces je suštinski hristocentričan. U Otkrivenju Jovanovom se daje svedočanstvo Isusovo za sedam crkava. Reči doslovno prenose značenje da Isus sam komunicira sa svojim narodom preko proročkog glasnika. Isusovo proročko svedočanstvo preko Jovana u knjizi Otkrivenja postalo je deo Biblije. Isusova poruka dolazi kroz proročko otkrivenje koje se nalazi u Bibliji. Tako je i čitav proročki proces usredsređen na Pismo.

Elen Vajt je takođe shvatila svoje proročke vizije kao svedočanstvo od Isusa, a istovremeno i usredsređene na Hrista. Njeni spisi, iako nisu Pismo, bili su namerno pisani na takav način da neposredno dovedu čitaoca ka Bibliji i njenoj poruci.

Prepoznavanje proročke poruke Elen Vajt predlaže čitav proces u kome se osoba od nesigurnosti kreće ka izvesnosti i poverenju. Elen Vajt je i sama shvatila potrebu da procenjuje i uveri se pre nego što je prihvatila da joj je Bog progovorio. Ona je upućivala saosećajne poruke onima koji su na tom području bili u neizvesnosti:

„Pokazano mi je da neki, naročito u Ajovi, čine vizije pravilom kojim mere sve, zauzimajući smer koji moj muž i ja nikada nismo sledili. Neki uopšte nisu upoznati sa mnom i mojim radom i vrlo su skeptični prema svemu što nosi ime vizija. To je sve prirodno i može se prevazići samo iskustvom. Ako su neke ličnosti nesigurne u pogledu vizija, ne bi ih trebalo pritiskati… Prema onima koji su, u relativnom smislu, potpuni stranci na području vizija postupalo se na isti način kao i prema onima koji su imali mnogo svetlosti i iskustava sa vizijama. Od nekih se zahtevalo da podrže vizije i onda kada to po svojoj savesti nisu mogli da učine i na taj način su neke poštene duše bile podstaknute da zauzmu stavove protiv vizija i protiv tela, koje nikada ne bi zauzeli da je u njihovim slučajevima postupano sa diskretnošću i milošću. Neki od naše braće su imali dugogodišnje iskustvo u istini i već su godinama upoznati sa mnom i sa uticajem vizija. Oni su oprobali istinitost ovih svedočanstava i potvrdili svoje verovanje u njih. Osećali su moć ni uticaj Božjeg Duha koji je počinuo na njima da ih uveri u istinitost vizija. Ako se takvi, kada su ukoreni posredstvom vizija, podignu protiv njih i deluju potajno kako bi umanjili naš uticaj, prema njima bi trebalo postupati verno i dosledno, jer njihov uticaj ugrožava one koji nemaju iskustva.“2

Ključna reč u ovoj izjavi je „iskustvo“. Božansko prosvetljenje mora da prati razumno obrazloženje pri razmatranju spisa i službe Elen Vajt. Duh je Božji taj koji donosi uverenje i sigurnost dok čitamo Bibliju. Isti Duh koristi i spise Elen Vajt da nas poveže sa Isusom i sa porukom Biblije. To nas dovodi do prepoznavanja i priznanja istinitosti posebnog proročkog otkrivenja.

Da bi stekli ovo „iskustvo“, čitaoci spisa Elen Vajt moraju da shvate njenu temeljnu orijentaciju — ljubav prema Bogu u Hristu i usmerenost ka Bibliji. Suviše često je Elen Vajt prikazivana kao da ima još dve strasti — opominjuće ukoravanje grešnika i davanje pravila i merila. Iako se zaista nekada našla u obavezi da uradi i ovo drugo, to nije bio njen lični životni naglasak ni usmerenje njene službe. Adventisti sedmoga dana, kao i drugi koji gaje neprijateljski pogled prema Elen Vajt, treba da preinače svoje razumevanje u smislu činjenica: ko je ona stvarno bila, šta je zaista mislila i šta je zapravo rekla.

…..

„Temeljna orijentacija proročke službe Elen Vajt“,
Merlin D. Bert ,u knjizi
„DAR PROROŠTVA U PISMU I ISTORIJI“
Urednici: Alberto Tim i Dvejn Ezmond
„Preporod“, Beograd