Iako je broj dela Elen Vajt preveliki da bi se ona ovde spomenula, vi možete otkriti obim i širinu njenog životnog dela u sledećim izdanjima:

Pouke velikog Učitelja

predstavlja Isusove parabole u novom svetlu, pokazujući njihovu primenu na hrišćanski život danas. Elen ispituje dubine omiljenih Isusovih učenja. Neki kažu da je ta knjiga najveći teološki izazov ikada napisan a ipak je jednostavna za razumevanje.

Vaspitanje

govori o jedinstvenoj i izazovnoj ideji da su “delo vaspitanja i delo otkupljenja isto delo” Konačni cilj svakog učenja treba da bude bolje razumevanje našeg Stvoritelja i Otkupitelja i da se to razumevanje odražava u našim ličnim životima. Jedinstvena perpektiva prikazivanja ciljeva i izvodljivosti vaspitanja od dečijih najranijih godina do sticanja diplome na fakultetu među bestselerima je već 100 godina.

U potrazi za boljim životom

daje mnogostrani pogled na principe zdravog življenja, počevši od Isusove službe pa protežući se do života i službe svakog hrišćanina.

Misli s Gore blagoslova

je bogati komentar velike propovedi ikada ispričane. Ova knjiga nudi studiju i komentar ključnih stihova Isusove propovedi na Gori, uključujući i blaženstva i Gospodnju molitvu. Naročito, posebnim izrazima, ona ističe kako treba živeti na ovoj Zemlji sa ostalim stalnovnicima tako da možemo da dobijemo večni život.
 

Svedočanstva za crkvu

u devet knjiga, daju savete Elen Vajt u vezi duhovnog vođstva opšte prirode i pokrivaju široku raznovrsnost situacija – uključujući mnoga pisma napisana lično članovima crkve.