Nažalost, ne postoji nekakvo DNK testiranje proroka. Ali, postoje biblijski kriterijumi koji su nam dati. Obratimo sad pažnju na testiranje službe i darova Elen Vajt pomoću biblijski zasnovanog procesa testiranja.

Predviđanja istinskog proroka se „zbivaju“ (Jeremija 28,9)

Mnogo puta se ispunio ovaj test u službi Elen Vajt, ali najiznenađujući je onaj u vezi zemljotresa 1906. godine u San Francisku i Oklandu. Nakon što je dobila upozorenja za sud koji će se desiti nad gradom mnogo godina ranije, ona je imala i svoju poslednju i najdetaljniju viziju u vezi njegovog uništenja 16. aprila 1906. godine. Ona je videla kuće kako se “ljuljaju kao trska na vetru” i zgrade koje se urušavaju. “Odmarališta za uživanje, pozorišta, hoteli i domovi bogatih bili su poljuljani i srušeni. Mnogi životi su zbrisani, a vazduh je bio ispunjen jaucima povređenih i prestrašenih… Izgledalo je da je Božje trpljenje potrošeno i da je došao dan suda.”

Istorijski izveštaji otkrivaju da nakon dva dana nije bilo znaka predstojećeg uništenja sve do 5:12 h ujutru, kad je rased San Andreas skliznuo oko 440 km, podrivajući same temelje grada. Zemljotres je za sobom ostavio 490 gradskih blokova u stanju totalnog uništenja, više od 225.000 ljudi ostalo je bez svojih domova, bilo je preko 800 mrtvih i 1.500 povređenih. Nekoliko osiguravajućih kompanija je bankrotiralo u pokušaju da ispuni zahteve osiguranika.

Da je ovo bio jedini primer ispunjenog predviđanja, mogli bismo to da pripišemo slučajnosti. Ali Elenina dosledna predviđanja u vezi politike, religije i ličnih dešavanja bila su ispunjena. Izuzetak predstavljaju uslovna proročanstva, o kojima ćemo raspravljati nešto kasnije. Takođe ćemo vam kasnije izložiti još mnogo njenih neverovatnih vizija.

A šta je sa ostalim testovima?

Istinski prorok će proslavljati Boga a ne sebe (Jovan 16,13)

Centralna tema spisa Elen Vajt bio je veliki sukob između Hrista i sotone. Njeni napori su uvek stremili ka dovođenju ljudi u milost Hristovu koja je bez premca. Njene knjige iz čuvene serije Velika borba počinju i završavaju se porukom “Bog je ljubav”. Ona kaže: “Mi se moramo okupiti oko krsta. Hristos i razapeti Hristos treba da budu teme za razmišljanje, razgovore i za naše najradosnije emocije.” Ona dodaje, “Učinite Hrista prvim i poslednjim i najboljim u svemu.”

Premalo se glasnogovornika njenog kalibra uzdržalo od pripisivanja zasluga i slave samima sebi. Uprkos njenim velikim postignućima, Elen je stalno imala osećaj zavisnosti od Boga. O govorima u javnosti ona kaže: “Kad hoću da govorim ljudima… ja imam takav osećaj slabosti da mi izgleda nemoguće da stanem pred okupljeni narod.” Ona bi se tad molila: “Isuse, ja stavljam na Tebe moju beznadežnu dušu; Ti nećeš dopustiti da dospem u konfuziju.”

Istinski prorok ne daje svoja lična tumačenja (2. Petrova 1,20,21)

Kao sluga Bogu i ljudima, istinski prorok prenosi informacije koje je dobio u otkrivenju, a onda te informacije iznosi pred pažljiv pregled vernika. Ti vernici treba da uzmu prorokove reči i uporede ih sa Božjom Reči, kao što su radili Judeji u Delima 17. Ovi studenti “primiše reč sa svim srcem” i “svaki dan istraživahu po pismu je li to tako”. Dokazivanje Pavlove poruke poredeći je sa Pismom bio je deo procesa pripajanja njegovog učenja crkvi.

Slično tome, Elen je pozvala vernike da razmotre njene spise: “Moj rad… nosi Božji pečat ili pečat neprijatelja. Ovde nema sredine. Svedočanstva [“svedočanstvo” je bio termin koji je ona često upotrebljavala u njenim spisima, posebno u savetima crkvi]  ili od Božjeg Duha ili od đavola.” Ona je nastavila da poziva vernike da isti test primene i na njene poruke kao što bi to uradili i sa drugima: “Ako Svedočanstva ne govore u skladu s Božjom Reči, odbacite ih.” Služba elen Vajt zaista nosi dokaz odgovornosti prema Bogu i čoveku.

Istinski prorok ukazuje na greh (Isaija 30,10)

Upozoravajući Judu, Isaija je ukazao na jedan od njihovih grehova. “Narod nepokoran… koji govore videocima: Nemojte nam prorokovati šta je pravo, govorite nam mile stvari, prorokujte prevaru.” To je naša prirodna sklonost da želimo da čujemo mila uveravanja iz usta religioznih vođa. Pavle je rekao Timotiju da će “doći vreme kada [čak ni članovi crkve] zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe; I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama.” (2. Timotiju 4,3.4)

Od početka njene službe, Elen je znala da će joj biti traženo da mnogima iznosi poruke prekora. Ne samo da je ovo bila mučna dužnost zbog njene stidljivosti, već se ona često udaljavala od onih koji su bili skloni poricanju. Bilo je takvo vreme, kako kaže, da joj je bila data “neprijatna dužnost da ukori ono što je loše i otkrije sakrivene stvari”.

Istinski prorok upozorava na predstojeće suđenje (Isaija 24,20.21)

Ne samo da je Elen Vajt upozorila na uništenje San Franciska i Oklanda, već i na druge velike gradove kao što je Čikago. Ona je takođe upozorila na sud nad institucijama njene crkve zbog nehrišćanskih dešavanja, kao što je izdavanje ponižavajuće literature.

Istinski prorok prosvetljuje crkvu (1. Korinćanima 14,3.4)

Pregled njenih spisa pokazuje da je veliki deo posvećen savetima crkvi. Njenih 5.274 stranica, serija “Svedočanstva za crkvu” u 9 tomova sastoje se od “predloga, vizija i saveta u vezi institucionalnog razvoja, crkvene organizacije, porodičnog doma, ulaganja napora u misije u stranim zemljama, društvene i zdravstvene reforme itd.”

Udružujući svoje darove sa administrativnim znanjima njenog muža, ona je pomogla odgajanju denominacije koja je u njeno vreme rasla od šačice rasejanih sledbenika do ukupno 136.879 članova koji su bili članovi 3.876 crkava.

Poruka istinskog proroka je u harmoniji sa Biblijom (Isaija 8,20)

Svaka od njenih knjiga ima stotine biblijskih referenci. Biblijskih indeks za 77 njenih glavnih knjiga, ne računajući članke u časopisima, sadrži oko 30.000 referenci. Njeni spisi su za Bibliju ono što je državna mapa za mapu celog sveta. One se slažu sa Božjom Reči skoro bez ponavljanja. U nekim oblastima, njeni spisi pružaju dodatni detalj za današnju primenu. Ovo je urađeno na takav način da se pojača, a ne oduzima od biblijske poruke.

Još jedna korisna analogija za njene spise potiče iz njenog pera. Ona je svoje spise zvala “manje svetlo koje vodi ka većem svetlu”. Ovu analogiju su doživeli brojni tragaoci koji su shvatili i duboko poštovali Božju Reč kroz njene spise.

Istinski prorok uči da je Isus došao u telu (1. Jovanova 4,1-3)

Elen Vajt piše o Isusovom utelotvorenju sledeće: “[Bog] je dao [Isusa] ne samo da ponese naše grehe i umre kao naša žrtva; On Ga je dao palom rodu. Da bi nas uverio u nepromenljivost svoje odluke o miru, Bog je dao svoga jedinorodnog Sina da postane član ljudske porodice, da zauvek zadrži svoju ljudsku prirodu.”

Istinski prorok ima hrišćanski karakter (Matej 7,16-20)

Njujorški “Independent” objavio je sledeći tekst u vreme smrti Elen Vajt, 1915. godine: “Ona je bila apsolutno iskrena u svom verovanju u njena otkrivenja. Njen život ih je bio vredan. Ona nije pokazala nikakav duhovni ponos niti je tražila bilo kakvu nepristojnu finansijsku naknadu. Ona je živela životom i delima dostojim proročice.”

Jedan njen saradnik, koji je 23 godine radio s njom, ovako je opisuje: “Život gospođe Vajt daleko prevazilazi život bilo koga koga sam poznavao ili sa kojim sam bio povezan. Ona je uvek bila ljubazna, vesela i hrabra. Ona nikad nije bila nebrižljiva, neozbiljna niti na bilo koji način jeftina u komunikaciji ili načinu života. Ona je bila oličenje prave ozbiljnosti po pitanju stvari vezanih za nebesko carstvo. Nikad je nisam čuo da se hvališe milostivim darom koji joj je Bog poverio, niti veličanstvenim rezultatima njenih nastojanja.”

Istinski prorok je poslušan Božjoj volji (5. Mojsijeva 18,18)

Pre nego što je Elen Vajt imala svoju prvu viziju, Hejzel Fos je bio pozvan u proročku službu. Fos je oklevao da posluša, plašeći se podsmeha i odbacivanja koja bi takav život podrazumevao. On je u svojoj neposlušnosti istrajao i tokom druge vizije od Boga. Plašeći se da je ražalostio Duha, on je sazvao sastanak da ispriča prvu viziju, ali njegov um je bio prazan. Konačno je rekao: “To me je napustilo; Ne mogu ništa da kažem, Duh Gospodnji me je napustio”.

Nešto kasnije, gospodin Fos je bio svedok Elenine službe i prepoznao da je dar predat njoj. On se pravdao: “Gospod mi je dao poruku da je nosim Njegovom narodu. I ja sam to odbio nakon što su mi saopštene posledice; bio sam ponosan; nisam mogao da prihvatim razočarenje.” On je dalje rekao da veruje da je on izgubljen čovek.

Elenina volja da bude poslušna Božjem pozivu nije bila bez borbe. Kad je prvi put pozvana da putuje, ona je rekla: “Izgledalo mi je nemoguće da izvedem taj posao… iskušenja koja sam imala izgledalo je da su više nego što mogu da podnesem… žudela sam za smrću kao oslobođenjem od odgovornosti koje su me pritiskale… očaj je ponovo pritiskao moju dušu.” Konačno, kroz molitvu i savetovanje, ona je predala svoju volju nebeskom Ocu, i počela svoje životno delo kao Božji vesnik.