Kosmički konflikt, serija pet knjiga-komentara koje je napisala Elen Vajt, jedna je od najpronicljivijih i prelepo napisanih dela o Bibliji.
Ovih pet knjiga, koje pokrivaju nastanak Biblije od 1. Mojsijeve knjige do Knjige Otkrivenja, učinile su da Božja reč oživi pred očima miliona čitalaca na takav način koji je i osvežavajući a i čvrsto utemeljen na biblijskoj istini. Ove biblijske ličnosti i pouke oživljavaju kroz svako poglavlje gde su opisani praktični životno važni principi koji se mogu primeniti na izazove svakodnevnog života.
Tih pet knjiga su:

Stvaranje, patrijarsi i proroci

Priča o borbi dobra i zla od njenog početka, o poreklu zla, stvaranju sveta, biblijskim patrijarsima, izraelskom ropstvu i izlasku iz njega, i utvrđivanju Izraelaca u Hananu sve do Davidovog vremena.

Proroci i carevi

nastavljaju priču iz vremena Solomuna preko ostalih careva Izraela i Jude i vremena proroka, pa sve do dolaska Mesije, dajući izuzetan pogled na jedinstvo Svetog pisma.

Čežnja vekova

je klasično remek-delo Elen Vajt o Isusovom životu i službi, koje prati Njegovo rođenje, službu, smrt i uskrsenje na duboko dirljiv i pronicljiv način.

Dela apostola

predočava priču o ranoj hrišćanskoj crkvi pa do ostatka novozavetnog vremena, istražujući čuda i kontroverze koje su oblikovale Božji narod nakon uznesenja Isusa Hrista.

Velika borba

prikazuje priču o uništenju Jerusalima i prati, u širem smislu, glavna dešavanja u borbi između Hrista i sotone, kako je viđeno u istoriji hrišćanske crkve pa do naših dana i dalje u budućnost.