Naslov knjige govori o njenom zadatku. Knjiga ukazuje čitaocu na Isusa Hrista kao Jedinog koji može da zadovolji potrebe duše. Ona usmerava stope sumnjičavih i kolebljivih na put mira. Svakoga koji čezne za pravednošću i savršenstvom karaktera, ova knjiga, korak po korak, vodi putem hrišćanskog življenja, do iskustva pomoću koga može da upozna puninu blagoslova koja se nalazi u potpunom predanju samoga sebe. Ona mu otkriva tajnu pobede, dok mu otkriva jednostavnost spasavajuće blagodati i silu velikog Prijatelja ljudskog roda, koji sve održava.
1. Božja ljubav prema čoveku
2. Grešniku je potreban Hristos
3. Pokajanje
4. Priznanje
5. Posvećenje
6. Vera i primanje
7. Pravi Hristovi sledbenici
8. Rastenje u Hristu
9. Život i rad
10. Poznavanje Boga
11. Molitva kao prednost
12. Šta da činimo sa sumnjom
13. Radosni u Gospodu