Put Hristu

Naslov knjige govori o njenom zadatku. Knjiga ukazuje čitaocu na Isusa Hrista kao Jedinog koji može da zadovolji potrebe duše. Ona usmerava stope sumnjičavih i kolebljivih na put mira. Svakoga koji čezne za pravednošću i savršenstvom karaktera, ova knjiga, korak po korak, vodi putem hrišćanskog življenja, do iskustva pomoću koga može da upozna puninu blagoslova koja se nalazi u potpunom predanju samoga sebe. Ona mu otkriva tajnu pobede, dok mu otkriva jednostavnost spasavajuće blagodati i silu velikog Prijatelja ljudskog roda, koji sve održava.
Poglavlje Veličina datoteke Preuzimanje
1. Božja ljubav prema čoveku32.30 MB Preuzmi
2. Grešniku je potreban Hristos27.41 MB Preuzmi
3. Pokajanje59.37 MB Preuzmi
4. Priznanje20.11 MB Preuzmi
5. Posvećenje24.87 MB Preuzmi
6. Vera i primanje30.12 MB Preuzmi
7. Pravi Hristovi sledbenici36.28 MB Preuzmi
8. Rastenje u Hristu38.87 MB Preuzmi
9. Život i rad30.11 MB Preuzmi
10. Poznavanje Boga29.98 MB Preuzmi
11. Molitva kao prednost56.69 MB Preuzmi
12. Šta da činimo sa sumnjom37.93 MB Preuzmi
13. Radosni u Gospodu51.53 MB Preuzmi