Opravdano je pitanje da li možemo očekivati nove proroke nakon Isusa, jer On je Gospod i vrhovni vesnik poslat od Oca, kao i Onaj koji je otkrio Oca.

Međutim, primetite Isusovo upozorenje prepoznavanja lažnih proroka po njihovim plodovima. On govori o onome što će uskoro prerasti u novozavetnu Crkvu. Zašto bi nas On upozorio na lažne proroke ako posle njega neće biti proroka? Isto tako, u Efescima 4,8-13 (kao i u 1. Korinćanima 12,28), Pavle je rekao da će darovi Duha biti prisutni „dokle dostignemo svi u jedinstvo vere“. On detaljno priča o ovim darovima, navodeći „proroke“ odmah nakon „apostola“. Čak još određenije, Pavle je pisao da oni koji su u hrišćanskoj Crkvi „koji čekate otkrivenja Gospoda našeg Isusa Hrista“ „nemate nedostatka ni u jednom daru“.

Očigledno, dar proroštva je neophodan i današnjoj Crkvi kao što je bio starozavetnoj. I prema proroku Joilu, dar proroštva će nastaviti da se ispoljava sve do kraja vremena. On je predvideo da će „sinovi i kćeri“ „proricati“ kad Božji Duh bude izliven neposredno pre drugog Isusovog dolaska, koji se naziva „veliki i strašni dan Gospodnji“ (Joilo 2,28.29).

Ako je proročki dar živ i dobar, da li je neko u skorašnjoj istoriji ispoljio ovaj dar, a čija služba ima obeležja pravog Božjeg proroka? Naš je cilj da proučimo službu Elen Vajt u ovom smislu, da odredimo da li je ona zaista dobijala vizije od Gospoda.