Patrijarsi i proroci

Ovo delo bavi se biblijskom istorijom, temom koja i nije nova, ali koja je ovde predstavljena tako da dobija novo značenje, jer pisac prikazuje izvor akcija, razotkriva važnost određenih poduhvata, obasjava novom svetlošću neka zbivanja koja su u Bibliji samo spomenuta. Na taj način opisani prizori postaju živopisniji i trajno se utiskuju u sećanje. Sve to učinjeno je da se uz pomoć biblijskih izveštaja potpunije prikaže Božji karakter i Njegove namere; jasnije razotkriju sotonine podmukle zamke i sredstva kojima će njegova moć konačno biti savladana; da bi se izložile pogledu ljudske slabosti i videlo kako je Božja milost osposobila čoveka da pobedi u borbi sa zlom.
Poglavlje Veličina datoteke Preuzimanje
01. Zašto je greh bio dozvoljen15.08 MB Preuzmi
02. Stvaranje11.32 MB Preuzmi
03. Kušanje i pad15.64 MB Preuzmi
04. Plan otkupljenja11.80 MB Preuzmi
05. Kušanje Kajina i Avelja9.53 MB Preuzmi
06. Sit i Enoh13.31 MB Preuzmi
07. Potop18.36 MB Preuzmi
08. Posle potopa7.89 MB Preuzmi
09. Doslovna sedmica8.44 MB Preuzmi
10. Vavilonska kula8.56 MB Preuzmi
11. Pozivanje Avrama9.56 MB Preuzmi
12. Avram u Hananu18.08 MB Preuzmi
13. Proba vere12.61 MB Preuzmi
14. Uništenje Sodoma18.62 MB Preuzmi
15. Isakova ženidba8.27 MB Preuzmi
16. Jakov i Isav7.63 MB Preuzmi
17. Jakovljevo bežanje i nezadovoljstvo13.07 MB Preuzmi
18. Noć borbe9.75 MB Preuzmi
19. Povratak u Hanan12.16 MB Preuzmi
20. Josif u Egiptu11.93 MB Preuzmi
21. Josif i njegova braća23.02 MB Preuzmi
22. Mojsije18.35 MB Preuzmi
23. Egipatska zla19.63 MB Preuzmi
24. Praznik Pashe7.98 MB Preuzmi
25. Izlazak iz Egipta11.54 MB Preuzmi
26. Od Crvenog mora do Sinaja16.77 MB Preuzmi
27. Izrailj dobija Zakon16.73 MB Preuzmi
28. Idolopoklonstvo u podnožju Sinaja20.18 MB Preuzmi
29. Sotonino neprijateljstvo prema Zakonu17.77 MB Preuzmi
30. Svetilište i službe u njemu20.91 MB Preuzmi
31. Greh Nadava i Avijuda6.12 MB Preuzmi
32. Zakon i zaveti16.26 MB Preuzmi
33. Do Sinaja do Kadisa18.12 MB Preuzmi
34. Dvanaest uhoda11.85 MB Preuzmi
35. Korejeva buna15.83 MB Preuzmi
36. U pustinji6.71 MB Preuzmi
37. Voda iz stene13.65 MB Preuzmi
38. Putovanje oko Edoma16.14 MB Preuzmi
39. Osvajanje Vasana7.35 MB Preuzmi
40. Valam sin Veorov17.96 MB Preuzmi
41. Otpadništvo na Jordanu13.63 MB Preuzmi
42. Ponovljeni Zakoni9.84 MB Preuzmi
43. Mojsijeva smrt14.27 MB Preuzmi
44. Prelaz preko Jordana7.51 MB Preuzmi
45. Pad Jerihona15.36 MB Preuzmi
46. Blagoslovi i prokletstva5.67 MB Preuzmi
47. Sklapanje veza sa Gavaonjanima7.07 MB Preuzmi
48. Podela Hanana16.62 MB Preuzmi
49. Poslednje reči Isusa Navina6.45 MB Preuzmi
50. Deseci i prinosi7.29 MB Preuzmi
51. Božje staranje za siromašne10.04 MB Preuzmi
52. Godišnji praznici8.48 MB Preuzmi
53. Rane sudije22.34 MB Preuzmi
54. Samson13.44 MB Preuzmi
55. Dete Samuilo8.03 MB Preuzmi
56. Ilije i njegovi sinovi9.00 MB Preuzmi
57. Kovčeg zaveta u rukama fariseja15.60 MB Preuzmi
58. Prorocke škole12.27 MB Preuzmi
59. Prvi vladar u Izrailju18.84 MB Preuzmi
60. Saulova drskost11.67 MB Preuzmi
61. Saul odbačen13.66 MB Preuzmi
62. Davidovo pomazanje5.75 MB Preuzmi
63. David i Golijat7.87 MB Preuzmi
64. David kao begunac14.69 MB Preuzmi
65. Davidova velikodušnost16.43 MB Preuzmi
66. Saulova smrt7.54 MB Preuzmi
67. Drevno i savremeno vračanje8.83 MB Preuzmi
68. David u Siklagu9.08 MB Preuzmi
69. David pozvan na presto7.89 MB Preuzmi
70. Davidova vladavina16.40 MB Preuzmi
71. Davidov greh i pokajanje14.51 MB Preuzmi
72. Avesalomova pobuna25.18 MB Preuzmi
73. Davidove poslednje godine13.91 MB Preuzmi