2. Mojsijeva 25:9,40: „Minijaturni model“ Nebeske svetinje

Isaija 14 i Jezekilj 28: Sotonin pad i pojava zla u svemiru
04.03.19.
2. Mojsijeva 20: Deset zapovesti
04.03.19.

2. Mojsijeva 25:9,40: „Minijaturni model“ Nebeske svetinje

Proveo sam skoro dve godine svog života pišući doktorsku disertaciju na temu tipologije. Kao središnji deo tokom istraživanja imao sam zadatak da pregledam različite hebrejske i grčke reči u Starom i Novom zavetu koje su prevedene rečima „tip“ ili „obrazac“. U Starom zavetu usredsredio sam se na 2. Mojsijevu 25:9,40, gde je Mojsiju rečeno da načini sve prema „obrascu“ (heb. tabnit) prikazanom na gori. Uradio sam detaljnu analizu hebrejske reči tabnit (koja je, uzgred rečeno, u LXX prevedena u 2. Mojsijevoj 25:40 kao tipos ili „tip“), i ispitao kako je korišće na na drugim mestima u hebrejskoj Bibliji. Posle oko šest meseci intenzivnog istraživanja o značenju ove hebrejske reči, zaključio sam da kada se prilikom upotrebe tabnita u Starom zavetu ta reč koristi u 2. Mojsijevoj 25:9,40 ona podrazumeva „minijaturni model“ originala — tako da je ono što je Mojsije video na gori bio minijaturni model originalnog svetilišta koje je video na Nebu. Dokumentovao sam ovo istraživanje svojom (sada već objavljenom) doktorskom disertacijom.

Ubrzo nakon toga bio sam pozvan od strane jednog od mojih profesora, iz komisije za odbranu disertacije, da rezultate ovog svog istraživanja predstavim na naučnom skupu Udruženja proučavalaca biblijske literature. Sa strahom i drhtanjem predstavio sam svoje nalaze u prostoriji punoj kritički nastrojenih bibličara, od kojih već ina nije ni verovala u stvarnost nebeske svetinje ili istinitost Svetog pisma. Nakon prezentacije došlo je vreme za pitanja, a gotovo svi u prostoriji podigli su ruke! Zaželeo sam da se neka vrata pod mojim nogama otvore, da propadnem i

oslobodim se predstojeć ih napada kritike. Ali nije bilo izlaza ni bekstva. Pomolio sam se i počeo da dajem reč onima koji su podigli ruke. Na moje ogromno iznenađenje (a isto tako i veliko čuđenje kritički nastrojenog bibličara koji je vodio sastanak), svi koji su komentarisali ne samo što su se slagali sa mojim istraživanjem, već su iznosili i dodatne dokaze koje su otkrili kao potvrdu mog zaključka!

Ubrzo nakon povratka sa ove prezentacije u Udruženju proučavalaca biblijske literature, tokom svog čitanja za lično proučavanje u jednoj od ranih knjiga Elen Vajt, Duhovni darovi, slučajno sam ugledao ovu iznenađujuću izjavu: „Bog je Mojsiju predstavio minijaturni model nebeske svetinje i naredio mu da sve napravi prema onome što mu je bilo pokazano na gori.“ Zapitao sam se kako je Elen Vajt došla do uvida da je značenje reči tabnit „minijaturni model“ originala bez znanja hebrejskog i bez modernih verzija prevoda ili savremenih komentara koji bi joj ponudili ovaj prevod (jer nijedan takav nisam bio u stanju da otkrijem do sada)? To celokupno iskustvo bilo mi je neverovatna potvrda ispravnosti mog zaključka o značenju tabnita, tačnosti tipološkog pristupa doktrini o svetinji i stvarnosti proročkog dara Elen Vajt.

„Uvidi Elen Vajt u Pismo u svetlosti biblijskih jezika“
Richard M. Davidson, u knjizi
„DAR PROROŠTVA U PISMU I ISTORIJI“
Urednici: Alberto Tim i Dvejn Ezmond
„Preporod“, Beograd