tumačenje

04.03.19.

Hermeneutička pravila za tumačenje Elen G. Vajt

Hermeneutika je nauka interpretiranja literarnih dokumenata. Termin se koristi da se označi tumačenje sekularnih pisaca kao što su Homer, Platon ili Šekspir, a takođe i inspirisanih […]