doktrine

04.03.19.

Uloga Elen Vajt u doktrinama adventista sedmog dana

Istorijski je očigledno da spisi Elen Vajt nisu bili izvor bilo koje doktrine adventista sedmoga dana. Njeni saveti su obogaćivali proučavanja adventističke doktrine i pružali korektivni […]