fbpx

Uloga Elen Vajt u doktrinama adventista sedmog dana

Elen Vajt kao čitalac
04.03.19.
Spisi Elen Vajt i biblijski kanon
04.03.19.

Uloga Elen Vajt u doktrinama adventista sedmog dana

Istorijski je očigledno da spisi Elen Vajt nisu bili izvor bilo koje doktrine adventista sedmoga dana. Njeni saveti su obogaćivali proučavanja adventističke doktrine i pružali korektivni i ujedinjujući uticaj, ali njeni spisi nisu nikada predstavljali osnov za bilo koju temeljnu adventističku doktrinu ili hrišć ansko iskustvo. Sledi kratak pregled razvoja nekih verovanja adventista sedmoga dana.

Adventisti su sa sobom iz drugih protestantskih denominacija donosili svoje doktrine o Bogu, spasenju i grehu. Iako su se ovi koncepti razvijali tokom vremena, bili su na mnoge načine uporedivi s arminskim, a ne kalvinističkim ogrankom protestantizma. Određene doktrine koje se mogu smatrati karakterističnim za adventiste sedmog dana takođe su ili nasleđene ili razvijene proučavanjem Biblije. Koncept skorog Isusovog povratka na Zemlju zasnovan na istoricističkom tumačenju Danila i Otkrivenja došao je preko mileritskog pokreta i razumevanja istoricističke škole iz vremena reformacije. Adventistička doktrina o uslovnoj besmrtnosti, o nesvesnosti duše u smrti i konačnom uništenju zlih došla je preko pogleda manjinske grupacije u okvirima mileritskog pokreta, a posebno preko uticaja Džordža Storsa (George Storrs). Koncept Subote kao sedmog dana bio je u velikoj meri rezultat uticaja baptista sedmoga dana. Elen Vajt je prihvatila uslovnu besmrtnost pre nego što je primila svoju prvu viziju, a Subotu je prihvatila kroz lično proučavanje Biblije u vezi sa traktatom koji je napisao Džozef Bejts. Što se tiče Subote, to se desilo ubrzo nakon njenog braka, na kraju leta ili početkom jeseni 1846. godine. Nije imala viziju o Suboti sve do 1847. Doktrina o nebeskoj svetinji i eshatološkom značaju Subote došli su uglavnom kroz teološki uticaj O. R. L. Kroziera (Crosier) i Džozefa Bejtsa. Vizije Elen Vajt pružile su podršku i obogaćivanje, ali su suštinski koncepti bili i biblijski izvedeni i objašnjeni. Doktrina o desetku je čekala sve dok adventisti nisu iz Biblije proučili tu materiju 1870. godine. Razvoj te doktrine nije pokretan ili usmeravan spisima Elen Vajt. Iako su spisi Elen Vajt bili uticajni, Pismo je ostalo odlučujuć i autoritet za ovu doktrinu.

Zbog svega toga Elen Vajt nije izvor ili pokretač doktrinarnog razvoja adventista sedmog dana. Njeni tekstovi su vršili ujedinjujući i obogaćujući uticaj. Njeni stavovi nisu dovodili do potiskivanja proučavanja Biblije, već su služili kao katalizator za dalja biblijska proučavanja.

…..
„Temeljna orijentacija proročke službe Elen Vajt“,
Merlin D. Bert ,u knjizi
„DAR PROROŠTVA U PISMU I ISTORIJI“
Urednici: Alberto Tim i Dvejn Ezmond
„Preporod“, Beograd