Spisi Elen Vajt i biblijski kanon

Uloga Elen Vajt u doktrinama adventista sedmog dana
04.03.19.
Elen Vajt je verovala u Sola Scriptura
04.03.19.

Spisi Elen Vajt i biblijski kanon

Iako adventisti sedmoga dana ne sagledavaju razliku prirode ili karaktera nadahnuća Elen Vajt kad stoje upoređeni sa onima kod pisaca Biblije, veoma su jasni što se tiče razlike između uloge i funkcije Biblije nasuprot uloge i funkcije njenih spisa. Adventisti su obično upoređivali njene spise sa spisima nekanonskih proroka kao što su Enoh, Olda, Devora, Marija, Ilija, Jelisije, Natan, Gad, Ahija, Id, Jovan Krstitelj i drugi proroci iz Novog zaveta čiji se spisi nisu našli među delovima Biblije. Elen Vajt je napisala:

Tokom vekova u kojima je bilo davano Pismo Starog i Novoga zaveta, Sveti Duh nije prestajao da prenosi svetlost pojedinačnim umovima, van onih otkrivenja koja je trebalo da budu utelovljena u Svetom kanonu. Sama Biblija govori kako su posredstvom Svetoga Duha ljudi primali upozorenja, opomene, savete i uputstva, u pojedinostima koje se nikako ne odnose na davanje Biblije. A spominju se i proroci iz raznih epoha, o čijim objavama nije ništa zabeleženo. Na sličan način, nakon zatvaranja kanona Biblije, Sveti Duh je i dalje nastavljao da deluje na prosvetljivanju, upozoravanju i utešavanju Božje dece.

Natan je naročito dobar primer nekanonskog proroka sa ulogom sličnom onoj koju je imala Elen Vajt. Nazvan je prorokom, napisao je nadahnutu knjigu, ali njegova knjiga nije uključena u Bibliju. Ipak je njegovu proročku ulogu prepoznao David, koji je bio kanonski prorok (vidi 1. Car. 1; 1. Dnev. 17:1-15; 29:29; 2. Dnev. 9:29; Ps. 51:1). Zanimljivo je da je nekanonskog proroka, Natana, Bog poslao da ukori kanonskog proroka, Davida.

Elen Vajt je eksplicitno napisala da njeni tekstovi ne predstavljaju dopunu Pismu.

Brat J je zbunjivao umove time što bi naglašavao kako izgleda da svetlost, koju je Bog dao posredstvom svedočanstava, predstavlja dodatak Božjoj reči, ali je takvim tvrdnjama tu tematiku iznosio u lažnom svetlu. Bog je smatrao odgovarajućim da na taj način(pomoću svedočanstava – prim. prev.) povede umove svog naroda ka svojoj Reči, kako bi im pružio jasnije razumevanje.

Tako adventisti i Elen Vajt jasno pripisuju temeljni autoritet kanonu Svetog pisma i ne vide savremene proročke vizije i snove kao neko dodatno Pismo.
…..

„Temeljna orijentacija proročke službe Elen Vajt“,
Merlin D. Bert ,u knjizi
„DAR PROROŠTVA U PISMU I ISTORIJI“
Urednici: Alberto Tim i Dvejn Ezmond
„Preporod“, Beograd