Elen Vajt je verovala u Sola Scriptura

Spisi Elen Vajt i biblijski kanon
04.03.19.
Pismo Elizabeti (blizankinji EGV)
04.03.19.

Elen Vajt je verovala u Sola Scriptura

Elen Vajt je veoma mnogo pisala o odnosu između svojih spisa i Biblije i o ulozi Biblije u veri i praksi. Ona se kategorično opredelila za pridržavanje načela Sola Skriptura. Ona je napisala: „Biblija i samo Biblija je naše merilo vere.“  Zaključak prve knjige Elen Vajt, objavljene 1851. godine, postavio je ton za stavove Elen Vajt o odnosu njenih spisa prema Bibliji:

Preporučujem ti, dragi čitaoče, Reč Božju kao pravilo vere i prakse. Prema toj Reči će nam biti suđeno. Bog je u toj Reči obećao da će u „poslednjim danima“ davati vizije; ne kao neko novo pravilo vere, nego za utehu Njegovom narodu i za ispravljanje onih koji odstupaju od biblijske istine.

Ova izjava data u njenoj prvoj knjizi nastavila je da traje i tokom celog njenog kasnijeg života. U sredini svoje službe, 1885. godine, ona je javno objavila u crkvenom glasilu: „Biblija i samo Biblija treba da bude naše veroispovedanje, jedina veza koja nas ujedinjuje; svi koji se poklanjaju pred ovom svetom Rečju bić e u međusobnom skladu.“

Tokom svojih najranijih vizija često je držala Bibliju, navodila iz nje i stavljala je u ruke onima čija se vera kolebala. U jednom trenutku kad je posumnjala u svoje vizije, odgovor joj je bio dat u viziji sa više od 50 biblijskih tekstova. Prilikom njenog poslednjeg govora na zasedanju Generalne konferencije 1909. godine zaključila je propoved držeć i Bibliju pred prisutnima i rekavši: „Braćo i sestre, predajem vam ovu Knjigu.“

Pišući o svom i iskustvima drugih osnivača Crkve adventista sedmoga dana, ona je zapisala: „Zatim smo prihvatili stav da je Biblija i samo Biblija naš vodič; i nikada nećemo od njega odstupiti.“

Ona je veoma određeno pisala o načelu protestantske reformacije sola Skriptura. „U našem vremenu postoji široko odstupanje od doktrina i propisa [reformatora], a potreban je povratak velikom protestantskom načelu — Biblija i samo Biblija — kao pravilu vere i dužnosti… Bog će na Zemlji imati narod koji će se držati Biblije, i samo Biblije kao merila svih doktrina i osnove svih reformi.“ Kad govori o protestantima koji se pozivaju na tradiciju ili na crkvene oce, ona je napisala: „Oni se mogu pozivati na autoritet tradicije i crkvenih otaca… ali time zanemaruju načelo koje ih odvaja od Rima — da je Biblija i samo Biblija religija protestanata.“

Sve u svemu, objavljeni tekstovi Elen Vajt sadrže izraz „Biblija i Biblija sama“ 45 puta, a „Biblija i samo Biblija“ 47 puta.

„Temeljna orijentacija proročke službe Elen Vajt“,
Merlin D. Bert ,u knjizi
„DAR PROROŠTVA U PISMU I ISTORIJI“
Urednici: Alberto Tim i Dvejn Ezmond
„Preporod“, Beograd