očekivanje

04.03.19.

1.Mojsijeva 4:1: Očekivanje Adama i Eve da će Kain biti Mesija

Još jedan primer korelacije između Pisma na originalnom jeziku i uvida Elen Vajt nalazi se u njenim komentarima o razmišljanju Adama i Eve kad im se […]