1.Mojsijeva 4:1: Očekivanje Adama i Eve da će Kain biti Mesija

2. Mojsijeva 20: Deset zapovesti
04.03.19.
Uloga književnih asistenata Elen Vajt
04.03.19.

1.Mojsijeva 4:1: Očekivanje Adama i Eve da će Kain biti Mesija

Još jedan primer korelacije između Pisma na originalnom jeziku i uvida Elen Vajt nalazi se u njenim komentarima o razmišljanju Adama i Eve kad im se rodilo prvo dete, Kain. Elen Vajt piše: „Spasiteljev dolazak bio je predskazan u Edemu. Kada su Adam i Eva prvi put čuli obeća nje, očekivali su da će se ono brzo ispuniti. Radosno su pozdravili rođenje svog prvenca, nadajuć i se da će on možda biti Izbavitelj. Međutim, ispunjenje obeć anja se odužilo.“ Može li se ovo razmišljanje Adama i Eve potkrepiti dokazom iz Pisma? Pre nekoliko godina čitao sam 1. Mojsijevu 4 u svojoj hebrejskoj Bibliji i sav srećan naišao na nešto što nikada do tada nisam primetio u prvom stihu: „Iza toga Adam pozna Evu ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kajina, i reče: dobih čovjeka [dete] od Gospoda.“ Već ina engleskih verzija prevodi reč od kao „uz pomoć Gospoda“. Ali, kao što se može videti u savremenijim verzijama Biblije u kojima su umetnute reči odštampane kurzivom (npr. KJV, NKJV, NASB), reč „pomoć “ nije prisutna u hebrejskom originalu.

Na hebrejskom u ovom stihu odmah nakon reči „čovek [dete, heb. ‘ish]“ dolazi rečca ‘et, koja može ili da predstavlja predlog „sa“ ili da ukaže da je sledeć a reč direktni objekat u rečenici. Prevesti je jednostavno kao predlog „sa Gospodom“ u stvarnom kontekstu nema nikakvog smisla.

Treba dodati „uz pomoć“ kako su je preveli mnogi savremeni prevodi, ali nakon preispitivanja drugih odeljaka u Pismu u kojima se koristi ova rečca kao predlog „uz“ ili „sa“, ne otkriva se nijedan jasan primer gde bi to ona mogla značiti „uz pomoć “, tako da dodavanje „pomoć i“ izgleda malo verovatno kao najbolji prevod.

Alternativa koja ostaje jeste da se rečca ‘et prevede u značenju direktnog objekta, što na engleskom može biti predstavljeno jednom crticom. Dakle prevod ovog stiha bi bio: „Dobih čoveka dete — Gospoda!“ Takav prevod odražava potpuno dobar smisao, a gramatička konstrukcija je paralelna drugim mestima u Svetom pismu. Stoga zaključujem da je prevod ‘et direktnim objektom najbolji izbor u ovom stihu. Ovakav prevod ostvaren je, na primer, u Novoj američkoj standardnoj Bibliji (New American Standard Bible) na margini. Naučnici bibličari evangelisti, kao što je Volter Kajzer (Walter Kaiser), pažljivo su analizirali ovaj odeljak i došli do istog zaključka. Tako preveden tekst podrazumeva da su Adam i Eva prilikom imenovanja Kaina, pomišljali da bi on mogao biti obećano mesijansko Seme, sam Jahve. Nadali su se da je Mesija došao, samo da bi na kraju saznali da Kain nije bio Mesija nego ubica.

Elen Vajt je pod nadahnućem zapisala ono što je u skladu sa biblijskim podacima otkrivenim u hebrejskom originalu.
…..

„Uvidi Elen Vajt u Pismo u svetlosti biblijskih jezika“
Richard M. Davidson, u knjizi
„DAR PROROŠTVA U PISMU I ISTORIJI“
Urednici: Alberto Tim i Dvejn Ezmond
„Preporod“, Beograd