rodno pitanje i duhovni dar

04.03.19.

„Rodno pitanje“ i duhovni darovi

Još jedan problem sa kojim su adventisti poštovaoci subote morali da se pozabave bio je prigovor „roda“ kod davanja dara Elen Vajt. Ovaj argument nije izgledao […]