satana

04.03.19.

Isaija 14 i Jezekilj 28: Sotonin pad i pojava zla u svemiru

Kao student i ambiciozni teolog pisao sam svoj prvi teološki naučni rad. Odlomci koje sam izabrao da razmatram bili su iz Isaije 14 i Jezekilja 28 […]