sekretarice

04.03.19.

Uloga književnih asistenata Elen Vajt

Šta je sekretaricama i književnim asistentima Elen Vajt (Ellen White) bilo dozvoljeno da rade na njenim spisima? Elen Vajt nije uvek koristila savršenu gramatiku, pravopis, interpukciju, […]