širenje

04.03.19.

Osnovna uputstva za misiju

Pored onoga što je u ranoj fazi pisala o spoljnoj misiji, i što je pomoglo da se Crkva adventista sedmog dana odvoji od usredsređivanja na Ameriku […]