Osnovna uputstva za misiju

Odnos prema obrazovanju
04.03.19.
Pogled na misiju
04.03.19.

Osnovna uputstva za misiju

Pored onoga što je u ranoj fazi pisala o spoljnoj misiji, i što je pomoglo da se Crkva adventista sedmog dana odvoji od usredsređivanja na Ameriku i usmeri ka globalnoj viziji, David J. B. Trim u svojoj studiji „Elen G. Vajt i adventistička misija“, identifikuje šest ključnih misionskih načela.

  1. Stranu misiju treba da vode iskusni ljudi; oni koji nikada nisu bili u misijskom polju ne bi trebalo da diktiraju kako će se tamo obavljati posao.
  2. Mladi imaju veliku ulogu i treba im poveriti raznolika zaduženja i odgovornosti; ali im je potrebna i odgovarajuća obuka.
  3. Finansijska sredstva su od suštinskog značaja, ali ih treba tako distribuirati da bi se osiguralo ulaženje na nove teritorije, a ne koncentrisanje na izgradnju postojećih uporišta.
  4. Adventistička misija mora da se raširi po čitavom svetu, onako kako je predskazano u Svetom pismu, jer će inače duše biti osuđene na propast a Hristov povratak odložen.
  5. Adventistička misija mora da bude hristocentrična, a i sa ljubavlju saopštavana od strane misionara koji su oživljeni svojim zajedništvom sa Isusom i snagom Svetog Duha.
  6. I na kraju, isto tako kao što se deli sa svim nacionalnim, etničkim i jezičkim grupama, prepoznatljiva adventistička poruka mora da stigne i u sve verske grupacije. Adventizam sedmoga dana nije samo pokret za reformu u okviru protestantskog hrišćanstva. Svi moraju da čuju „večno jevanđelje“ i saznaju više o „zapovestima Božjim i veri Isusovoj“ (Otk. 14:6,12).

 

…..

„Elen G. Vajt i adventistička misija“
David J. B. Trim, u knjizi
„DAR PROROŠTVA U PISMU I ISTORIJI“
Urednici: Alberto Tim i Dvejn Ezmond
„Preporod“, Beograd