Izjave pogrešno pripisane Elen Vajt

Uloga književnih asistenata Elen Vajt
04.03.19.
Hermeneutička pravila za tumačenje Elen G. Vajt
04.03.19.

Izjave pogrešno pripisane Elen Vajt

Preuzeto iz Comprehensive Index to the Writings of Ellen G. White, vol. 3, pp. 3189-3192

Izjave poznatih osoba često su izobličene, i obično se izjave drugih njima pripisuju. Skoro od početka rada Elen Vajt (Ellen G. White), bilo je izjava koje su joj pogrešno pripisivane, ili materijala koji su namerno ili nenamerno iskvareni. Možemo prepoznati kao istinske samo one spise Elen Vajt, objavljene ili neobjavljene, čiji su izvori autentični.

Ovde su po tačkama iznesena pitanja koja najčešće pristižu u Zaostavštinu Elen Vajt (Ellen G. White Estate). Grupisana su prema pet opštih kategorija.

1. Svedočanstva koja se oslanjaju na pamćenje

Pamćenje i najpobožnijih ljudi ne može biti u potpunosti pouzdano, zato za određene izjave pripisane Elen Vajt mogu biti od pomoći dodatne informacije:

Subotnji obroci na drugoj planeti. Izveštaj, zasnovan na sećanju jedne osobe, da je Elen Vajt izjavila za stolom u toku večere, da će stanovnici drugih svetova, sakupljati voće za subotnji obrok onima koji su na putu ka nebu, je bez osnova. Tvrdnja da su reči stenografski zabeležene takođe je bez osnova. Elen Vajt daje jednostavnu izjavu u Ranim spisima (Early Writings), str. 16, “uznosimo se sedam dana do staklenog mora.” Elen Vajt nije spominjala subotu provedenu na putu.

Autorstvo “Razmišljanja o Danilu i Otkrivenju” (Thoughts on Daniel and Revelation). Izveštaj jednog pastora da je Elen Vajt u njegovom prisustvu izjavila da je videla anđela kako stoji pored starešine Urije Smita (Uriah Smith), nadahnjujući ga da napiše Razmišljanja o Danilu i Otkrivenju, ozbiljno je potkopan istorijskim činjenicama. U suprotnosti je sa autentičnim izjavama Elen Vajt da Smitovu knjigu ne može svrstati u kategoriju «nadahnutog». Ipak, gospođa Vajt je veoma poštovala ovu knjigu i velikodušno je preporučivala. Vidi Colporteur Ministry, p. 123.

Identitet Melhisedeka. Gospođa Vajt navodno je identifikovala Melhisedeka kao Svetog Duha, prema sećanju jednog čoveka. U njenim spisima nema potvrde ovim izjavama, i izjava na osnovu sećanja je opovrgnuta izjavama drugih koji su bili prisutni kada je Elen Vajt navodno dala ovu izjavu. Ona nije identifikovala Melhisedeka. Vidi izjavu Elen Vajt u Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1093, gde je rekla da Melhisedek nije bio Hrist.

Sklonište u planinama. Izveštaji da je Elen Vajt imenovala određena planinska mesta kao sigurna skrovišta za vreme nevolje nemaju podršku u nijednom njenom spisu, objavljenom ili neobjavljenom.

2. Udruživanje ideja

Često su kružili izveštaji koji imaju osnovu u onome što se može nazvati udruživanje ideja.

Status studenata koji se u školi pripremaju za Gospodnji posao. Mnogi veruju da je gospođa Vajt učila da ukoliko Gospod dođe dok su naši mladi u školi, opravdaće se kao da su radili u polju. Ovo nema poznatu pisanu potvrdu. Ovaj koncept, verovatno ispravan, može naći osnovu u udruživanju ideja. Vidi Čežnju vekova (The Desire of Ages), str. 74:

«On, {Isus} je vršio službu Bogu isto toliko kada je radio za drvodeljskom tezgom kao i kada je činio čuda za mnoštvo. Svaki mladi čovek, koji sledi Hrisotv primer vernosti i poslušnosti u svom skromnom domu, može da polaže pravo na reči koje je Otac preko Duha Svetoga izgovorio o Njemu, ‘Evo sluge mojega, kojega podupirem, izabranika mojega, koji je mio duši mojoj.’ Isaija 42.1.»

Određivanje centara nadolazećeg uništenja. Izveštaji da je Elen Vajt identifikovala određena područja kao ciljeve ili centre zemljotresa, požara, poplava, plimskih talasa, potapanja u mora, ili neprijateljskih invazija su bez osnova, i sigurno potiču iz povezanih ideja sa opštim izjavama u knjigama Elen Vajt, u kojima se bavi predstojećim uništenjima. Uništavanje «velike zgrade» požarom upućuje na Svedočanstva za crkvu, (Testimonies for the Church) sveska 9, str. 12, 13, i na osnovu predstojećeg uništenja gradova, Adventisti sedmog dana su bili savetovani da ne osnivaju velike institucije u srcu Los Anđelesa. Vidi Life Sketches of Ellen G. White, str. 411-414, za njen izveštaj u vezi određenih područja sa predviđenim uništenjima.

Suprotno nedokazanim izveštajima, Elen Vajt nije prorekla uništenje kula bliznakinja u Njujorku ili bilo kom drugom mestu na svetu. Ona je opisala scene koje uključuju uništenje «veličanstvenih», «visokih zgrada» (vidi gornju futnotu), ali nigde nije spomenula ili identifikovala zgrade.

3. Izjave izvučene iz konteksta

Ne dešava se retko da ljudi baziraju svoje razumevanje učenja Elen Vajt na osnovu odlomka ili rečenice ili na osnovu izolovane izjave koja je izvučena iz konteksta. Što se tiče pisanja pojedinaca koji su zloupotrebili njene spise, ona govori o njihovom «uzimanju rečenice odavde i odande, vadeći ih iz konteksta, i primenjujući u skladu sa njihovim idejama.» Selected Messages, book 1, p. 44.

Ponoćna dešavanja. Neki su pogrešno shvatili da je gospođa Vajt nagoveštavala da će Hrist doći u ponoć. Pažljivo čitanje izjave u Ranim spisima, str. 285, i Velikoj borbi (The Great Controversy), str. 635, 636, otkriva da je Božji narod «u ponoć» oslobođen smrtne kazne, i događaji se od tog trenutka brzo odigravaju, prema Velikoj borbi, str. 640, «Uskoro se na istoku pojavljuje mali oblak, veličine pola čovečijeg dlana.»

Jaja za vašim stolom. Izvlačenje rečenice iz Svedočanstava za crkvu, sveska 2, str. 400, gde piše, «Jaja ne treba da se nađu za vašim stolom,» iz konteksta paragrafa i celine poglavlja navelo je neke da iskrive stav Elen Vajt, jasno izražen u Službi isceljenja (The Ministry of Healing), str. 320, Svedočanstvima za crkvu, sveska 7, str. 35, i sveska 9, str. 162, gde je predstavila ispravno mesto jaja u uobičajenom režimu ishrane.

Elen Vajt i 144 000. Nigde u spisima Elen Vajt nema izjave da će ona biti jedna od 144 000. Kao što je zabeleženo u Ranim spisima, str. 40, anđeo joj je rekao kada je, u viziji, posećivala drugu planetu, i želeći da ostane tamo, da “ako si verna, ti, sa 144 000, imaćeš privilegiju da posećuješ sve svetove,” itd. Takođe vidi izjavu u Odabranim poukama (Selected Messages), sveska 2, str. 263.

4. Lažno pripisani spisi

Godinama su neki adventisti sedmog dana prepisivali i koristili izabrane paragrafe iz članaka Elen Vajt objavljenih u Review and Herald i drugim časopisima. Neki su takođe prepisivali njene pisane izjave koje su napisali drugi bez navođenja autora i one su pogrešno pripisane gospođi Vajt. Često korišćeni izrazi i fraze takođe su joj pogrešno pripisivani.

Znak koji ukazuje na kraj vremena ispitivanja. Objavljena izjava koja se nalazi u dodatku Review and Herald od 21. juna, 1898, da će doslovna tama prekriti zemlju kao znak Božjim ljudima da je je vreme ispitivanja završeno, pogrešno je pripisano Elen Vajt. To je zapravo napisao adventistički pastor. Takvo učenje je suprotno njenoj izjavi u Velikoj borbi, str. 615, gde piše: «Kada bude izrečena neopoziva odluka u nebeskoj svetinji i sudbina sveta bude zauvek zapečaćena, stanovnici zemlje o tome ništa neće znati.»

Anđeli iznova uređuju prirodu i menjaju okolnosti. Ove reči i izjava koja sledi, da će molitve pred nebeskim oltarom za «nezainteresovane duše» biti uslišene pre nego što se kadionica baci, nisu iz pera Elen Vajt, već su izraz S. N. Haskell-a na str. 147 u njegovoj knjizi, Story of the Seer of Patmos.

Hristov poslednji posrednički posao. Izjava pripisana gospođi Vajt i veza sa različitim izvorima kao što su Review and Herald, 1890, 1898, ili 1912, da će Hristov poslednji posrednički posao biti u korist mladih koji su zalutali, ne može se naći ni u jednom izvoru Elen Vajt. Oni koji su istraživali ovo pitanje, došli su do sledeće izjave: “Kada se oluja progona nadvije iznad nas,…mnogi koji su zalutali iz tora vratiće se sledeći velikog Pastira.” (Testimonies for the Church, vol 6, p. 401). “Božja ljubav i dalje čezne za onima koji su odlučili da se odvoje od Njega, i On počinje da vrši uticaj kako bi ih doveo do Očevog doma… Zlatni lanac, milost i sažaljenje božanske ljubavi, nalazi se oko svake ugrožene osobe” (Christ’s Object Lessons, p. 202). «Nebo čeka i čezne za povratkom izgubljenih koji su odlutali daleko od stada. Mnogi koji su zalutali mogu biti vraćeni službom ljubavi Božje dece» (In Heavenly Places, p. 10).

Saveti o planiranju i životu. Dovoljno interesantno, savet da se živi «kao da imate 1000 godina života, i kao što biste živeli da znate da ćete umreti sutra,» nastao je u spisima Majke Ane Li (Mother Ann Lee of the Shakers), a ne u spisima Elen Vajt. Vidi Time, July 28, 1961, p. 53. Vidi Testimonies for the Church, vol. 5, p. 200, za izjavu Elen Vajt, «Trebamo da pazimo i radimo i molimo se kao da je ovo poslednji dan koji imamo.»

Naseljene planete u našem sunčevom sistemu. Suprotno nekim izveštajima, Elen Vajt nije oslovila imenom nijedan «svet» koji joj je pokazan u viziji. Džozef Bejts (Joseph Bates), penzionisani pomorski kapetan sa posebnim interesovanjem za astronomiju, bio je prisutan u toku bar jedne od ovakvih vizija, i on je izjavio da je među onima koje su opisane, prepoznao planete kao Jupiter, Saturn, i Uran. Neki su pogrešno povezali opažanje starešine Bejtsa sa opisom Elen Vajt «mesta» naseljenog «plemenitim» i «veličanstvenim» bićima. Prema ličnom svedočanstvu Elen Vajt u viziji, ipak, ona samo kaže da je bila uzeta na «MESTO» koje je bilo svetlo i slavno» (naglasak je istaknut). Ona nije identifikovala «mesto» kao Jupiter, Saturn, ili bilo koju drugu planetu u našem sunčevom sistemu. Evo njenog opisa: «Bog mi je dao da vidim druge svetove. Bila su mi data krila, i anđeo me je pratio od grada do mesta koje je bilo svetlo i slavno. Trava je bila živo zelena, a ptice su pevale prelepu pesmu. Stanovnici ovog mesta su svi istog rasta; bili su plemeniti, veličanstveni i ljubazni. Oni su odslikavali Isusa, i njihovo lice je zračilo svetom radošću, izrazom slobode i sreće koje im je pružalo to mesto.» Early Writings, pp. 39, 40.

Molitva je rešenje svih problema. Paragraf o sili molitve koji počinje «Molitva je rešenje svih problema», nije izjava Elen Vajt, već nepoznatog autora citiranog u članku koji je izašao u Review and Herald, 7. oktobra, 1965. Izjava, koja je kao i obično kružila, nosi netačan datum, 7. oktobar, 1865. Za izjavu Elen Vajt o molitvi, vidi Steps to Christ, p. 100: “ Iznesite Bogu svoje potrebe, radosti, tuge, brige i strahovanja… Nema nijednog poglavlja u našem iskustvu koje bi za Njega bilo suviše mračno da ga čita; nema problema koji bi za Njega bio suviše težak da ga razreši. Nema nesreće koja bi zadesila Njegovo najmanje dete, nema brige koja bi mučila dušu, nema radosti koja bi razgalila, iskrene molitve koja bi poletela sa usana, da je naš nebeski Otac ne vidi, da se odmah ne zainteresuje.”

Korišćenje svedočanstava za propovedaonicom. Tobožnja izjava Elen Vajt objavljena u «Proper Use of the Testimonies», str. 4, 5, da njeni spisi nikada ne treba da se čitaju za propovedaonicom, nije autentična.

5. Čista izmišljotina.

Neke izjave za koje se smatra da potiču od Elen Vajt su čista izmišljotina.

Otpad Crkve adventista sedmog dana ili Konferencije. Izveštaj u kojem je gospođa Vajt predvidela otpad cele Crkve Adventista sedmog dana i konferencije je bez osnova. Vidi izjavu povodom «Rešetanja» u Ranim spisima, str. 269-273; i Testimonies for the Church, vol. 8, p. 41, zbog ovih reči: „Četa za četom Božje vojske pridružuje se neprijateljima i pleme za plemenom iz neprijateljskog tabora udružuje se sa ljudima koji drže Božje zapovesti.»

Odbačena poruka glasnog pokliča. Dok neki izrazi imaju paralelu sa Svedočanstvima za propovednike (Testimonies to Ministers), str. 468, 469, nije pronađen nijedan izvor Elen Vajt za izjavu pripisanu «Upućivanju prekora,» koja predviđa da će poruka anđela iz Otkrivenja 18:1 biti «ismejana, govoriće se protiv nje i biće odbačena od mnoštva.»

Politička stranka ili ime poslednjeg predsednika Sjedinjenih država. Izveštaji da je Elen Vajt ukazivala direktno ili indirektno na ime ili političku partiju predsednika Sjedinjenih država u vreme poslednjih dana planete, su čista izmišljotina.